Opracowanie danych

Usługa opracowania danych umożliwia szybkie przeliczenie Twoich plików Rinex

Usługa opracowania danych pozwala na szybkie pozyskanie współrzędnych obliczonych z wysoką dokładnością bez potrzeby korzystania z licencjonowanego oprogramowania biurowego.
Współrzędne obliczone w układzie WGS84 są przesyłane pocztą elektroniczną.
Przesłane przez użytkownika dane zostaną przeliczone względem wielu stacji referencyjnych w sieci SmartNet, które są wybierane ręcznie lub automatycznie.
Wykrywanie błędów grubych zapewnia najwyższą wiarygodność opracowanych danych.

Logowanie Rejestracja