Podsumowanie objaśnienia trzech metod wykorzystywanych w sieciach RTK

  VRS i-MAX MAX
Rozwiązanie kontrolowane przez odb. ruchomy
Metoda standaryzowana
Maksymalizacja wykorzystania wszystkich danych satelitarnych
Spójność danych
Odtworzenie i powtórzenie pomiaru
Minimalizacja błędów zależnych od odległości

Tabela 1: Podsumowanie objaśnienia trzech metod wykorzystywanych w sieciach RTK

 

W tabeli 1 przedstawiono podsumowanie objaśnienia trzech metod wykorzystywanych w sieciach RTK w świetle uprzednio wymienionych kryteriów.

MAX to jedyna metoda, która spełnia wszystkie kryteria wymagane przez użytkowników, aby mogli oni otrzymywać możliwie najlepsze rozwiązanie RTK. Właśnie dlatego użytkownicy powinny zażądać do swojego dostawy usług RTK włączenia poprawek MAX.

Twój odbiornik Leica zawsze osiągnie możliwie wysoką dokładność pomiaru w zakresie oferowanym przez poprawki VRS oraz i-MAX. Niemniej jednak, największą dokładność osiągniesz korzystając z poprawek MAX.