Pojedyncza stacja referencyjna

Pojedyncze stacje referencyjne RTK zapewniają wysoką wiarygodność pomiarów i przesyłają dokładne poprawki w sieci SmartNet

Usługa przesyłania poprawek przez pojedyncze stacje referencyjne pozwala na odbiór poprawek przesyłanych w czasie rzeczywistym z najbliższej stacji referencyjnej względem pozycji odbiornika ruchomego.
Użytkownicy korzystający z dwuczęstotliwościowych odbiorników geodezyjnych mogą wykonywać pomiary pozycji z dokładnością do 2 cm i wysokości z dokładnością do 4 cm.
Poprawki są przesyłane w standardowym formacie (RTCM) z częstotliwością 1 sekundy.

Rejestracja