Przykład - wykorzystanie sieci RTK

W niniejszym przykładzie występuje dwóch geodetów. Geodeta A i Geodeta B. Obaj mają identyczne roboty do wykonania, Robota 1 i Robota 2. W obu przypadkach przejście po wszystkich punktach zajmuje 30 minut. Roboty są od siebie oddalone o 35 km.

Geodeta A
Geodeta A korzysta z odbiornika ruchomego Leica GPS1200 oraz z telefonu komórkowego GSM lub GPRS (Internet) do odbioru poprawek RTK z sieci SmartNet. Geodeta A wykonuje następujące czynności, aby ukończyć Robotę 1 (Rysunek 4):

 1. Jedzie na miejsce wykonywania pomiarów.
 2. Rozkłada odbiornik ruchomy.
 3. Łączy się z siecią SmartNet, aby odbierać poprawki RTK.
 4. Obchodzi wszystkie punkty do pomierzenia.
 5. Zrywa połączenie z siecią SmartNet.
 6. Pakuje odbiornik ruchomy.

Geodeta A powtarza czynności od 1 do 6, aby wykonać Robotę 2 (Rysunek 5), ostatnim krokiem jest powrót do biura po zakończeniu pracy.

Figure 4: Surveyor A completing Job 1

Rysunek 4: Geodeta A kończy Robotę 1 

 Figure 5: Surveyor A completing Job 2

Rysunek 5: Geodeta A kończy Robotę 2

 

Geodeta B
Geodeta B korzysta z własnej stacji bazowej i odbiornika ruchomego oraz telefonów komórkowych CDMA lub GPRS od nawiązania połączenia między stacją i odbiornikiem. Geodeta B wykonuje następujące czynności, aby ukończyć Robotę 1 (Rysunek 6):

 1. Jedzie na miejsce wykonywania pomiarów.
 2. Ustawia stację bazową na odpowiednim punkcie, który może ale nie musi znajdować się w pobliżu obszaru pomiarów.
 3. Mierzy wysokość stacji bazowej.
 4. Włącza stację bazową, która będzie przesyłać poprawki RTK.
 5. Rozpoczyna wykonywanie pomiarów.
 6. Rozkłada odbiornik ruchomy w odpowiednim miejscu, które może, ale nie musi znajdować się pobliżu obszaru prowadzenia pomiarów.
 7. Nawiązuje połączenie między odbiornikiem i stacją bazową w celu przesyłania poprawek RTK.
 8. Obchodzi wszystkie punkty do pomierzenia.
 9. Pakuje odbiornik ruchomy.
 10. Wraca do stacji bazowej.
 11. Ponownie mierzy wysokość stacji bazowej (sprawdza czy stacja nie została poruszona).
 12. Składa stację bazową.

Geodeta B powtarza czynności od 1 do 12, aby wykonać Robotę 2 (Rysunek 7), ostatnim krokiem jest powrót do biura po zakończeniu pracy.

Geodeta B może także zostawić stacje bazową na punkcie, gdzie została ustawiona do wykonania Roboty 1 i pojechać na miejsce pomiarów do wykonania Roboty 2 (Rysunek 8).

Zwiększenie odległości między odbiornikiem i stacją bazową do 35 km może doprowadzić do pogorszenia dokładności obliczenia pozycji przez odbiornik ruchomy. Geodeta B poświęciłby dokładność pomiarów celem zaoszczędzenia czasu na ustawienie stacji bazowej. Geodeta B musiałby także wykonać szereg czynności związanych ze złożeniem stacji bazowej przed rozpoczęciem pracy na drugim obiekcie.

 

 Figure 6: Surveyor B completing Job 1

Rysunek 6: Geodeta B kończy Robotę 1

 Figure 7: Surveyor B completing Job 2

Rysunek 7: Geodeta B kończy Robotę 2

Podsumowanie

Geodeta A nie musiał ustawiać stacji bazowej w terenie, dzięki czemu miał do wykonania dużo mniej pracy niż Geodeta B. Co więcej, Geodeta A uniknął potencjalnych trudności, takich jak:

 • Rozładowanie baterii stacji bazowej.
 • Rozładowanie baterii radiomodemu zamontowanego na stacji bazowej.
 • Przemieszczenie stacji bazowej (np. przez zwierzęta, wiatr, ruch samochodowy czy złodzieja!).

Korzystając z sieci SmartNet Geodeta A mógł osiągnąć stałą dokładność pomiarów na obu Robotach, a także znacząco zwiększyć szybkość pomiarów.