Sieć RTK - Czy warto?

Korzystanie z sieci SmartNet zamiast z pojedynczych stacji referencyjnych pozwoli Ci zaoszczędzić czas i pieniądze.

Po pierwsze, geodeta oszczędza czas gdyż nie musi wykonywać poniższych czynności:

 • Szukanie odpowiedniego punktu do ustawienia stacji bazowej.
 • Zapewnienie zasilania (np. baterie) stacji bazowe. 
 • Dojazd do miejsca, w którym będzie znajdować się stacja bazowa, miejsce to nie zawsze będzie znajdować się w pobliżu realizowanego zadania.
 • Ustawienie stacji bazowej.
 • Zabezpieczenie stacji bazowej (nie musisz zabezpieczać stacji bazowej przed kradzieżą lub uszkodzeniem).
 • Złożenie stacji bazowej po zakończeniu pomiarów.

Po drugie, geodeta oszczędza pieniądze gdyż nie musi:

 • Kupować stacji bazowej.
 • Kupować akcesoriów do stacji bazowej (radiomodem, baterie, statyw, itp.).
 •  Poświęcać czasu na wykonanie czynności wymienionych wcześniej (co może również obejmować zapłatę dla osoby, która będzie pilnować stacji bazowej aby nie zastałą skradziona).
 • Konserwować i dokonywać przeglądów stacji bazowej i akcesoriów.

W kolejnym rozdziale omówimy inne korzyści, np:

 • Wyeliminowanie niektórych źródeł potencjalnych błędów (np. błąd spoziomowania stacji bazowej i pomiaru jej wysokości).
 • Mniej sprzętu do przenoszenia/transportu. Lista jest długa. Dalej zamieściliśmy opis przykładowych korzyści płynących z wykorzystania sieci RTK przez geodetę.