Wprowadzenie do trzech różnych metod

Metoda MAX
Przesyłanie poprawek typu MAX (Master Auxiliary Corrections) opiera się o koncepcję MAC (Master Auxiliary Concept) zaproponowaną przez Lecia i Geo++ w 2001 r.


Metoda i-MAX
Zindywidualizowane poprawki MAX (i-MAX) zostały opracowane w tym samym czasie, co poprawki typu MAX, celem ich opracowania była obsługa starszych odbiorników, które nie mogły obsługiwać poprawek MAX.


Metoda VRS (wirtualna stacja referencyjna)
Terrasat opracował metodę wirtualnej stacji referencyjnej w latach 90 ubiegłego stulecia, która jest porównywalna z metodą i-MAX.